Leievilkår

BRUK AV SVØMMEBASSENGET

Kommer her

JEG-VET ERKLÆRING

I forbindelse med arrangement/bruk av lokalene i Gimle Forsamlingshuset BA, erklærer undertegnede arrangør/bruker å være kjent med:

  1. Hvor mange mennesker som kan tas inn under de forskjellige arrangementene
  2. Branninstruksen
  3. Rømningsveier
  4. Plassering og bruk av brannslukkingsutstyr
  5. Tillatelse fra politiet skal innhentes i forbindelse med arrangementer som krever slik tillatelse.
Last ned dokument for utskrift og underskrift:
Word dokument
PDF-Format
BRANNINSTRUKS
  1. Brannen må straks varsles brannvesenet over telefon 110
  2. Få ut alle som er truet av røyk og brann. Bruk ikke heisen.
  3. Forsøk å slukke.
  4. Lukk dører og vinduer
  5. Møt og informer brannvesenet når det kommer.