Kirken i Velfjord

Velfjord kirke

Velfjord kirke
Også kalt Nøstvik kirke er fra 1674 og er Nord-Norges eldste trekirke.

Les mer

Tosen kapell
Også kalt Lande kapell er et flott 1700-talls kapell.

Les mer

Kirkevalg i Velfjord og Tosen 2015

Personer i nytt menighetsråd
Faste medlemmer:

Johan Arnt Groven, Hommelstø, Velfjord
Anders Hegge, Rugåshylla, Velfjord
Gerlinde Ida Renate Denecke,
Solrun Marie Thomassen, Flatmo, Velfjord
Jorleif Kåre Ekhoff, Lande, Velfjord
Alf Einar Sleholm, Sæterlandet, Velfjord

Varamedlemmer:

Kåre Magne Lande, Lande, Velfjord
Åse Nordfjellmark, Nordfjellmark
Fredrik Johan Lande, Nevernes, Velfjord
John Andreassen, Sæterlandet, Velfjord
Hilda Olinda Søla, Nevernes, Velfjord

Nyrestaurert preikestol på Lande

Ny prekestol på Lande

Søndag 7. september var det festgudsteneste i Tosen kapell på Lande: Ein etterlengta og gledens dag, kor vi endeleg fekk ta i bruk igjen preikestolen som hadde vore borte så lenge. Etter 18 år hos Riksantikvaren stod den igjen nyrestaurert og fin på plassen sin i kapellet. Der skal den igjen få tene Landekirka og menigheten med å bringe Guds ord fram og ut!

Med på gudstenesten var vi så heldige å ha sokneprest emeritus frå den tida, Magne Kolvik. Saman med det dåverande menighetsrådet var han med å sende preikestolen av garde til oppussing.

I preika la noverande sokneprest Erik Gjengedal vekt på preikestolen sin plass i gudstenesten i den lutherske tradisjonen. Evangeliet skal få best mogeleg sjans å bli høyrt, og nåden forkynt. Ordet frå Kristus må få lyde, og kome til oss, så er det Heilaganden som skapar tru og vekst der ordet blir teken imot i hjarta.

Erik Gjengedal - sokneprest

Gudstjenester 2018

10. juni
Velfjord kirke kl. 16.00.

24. juni
Velfjord kirke kl. 16.00.

Informasjon

Meldinger settes inn her