Kontakt

Sokneprest
Erik Gjengedal
Tlf 750 24142
Erik.Gjengedal@bronnoykirke.no

Kirketjener
Laila Henrichsen
Høgåsveien 11
8904 Brønnøysund
Mobil: 400 73 521

Organist
Svetoslav Argirov
8976 Vevelstad
Tel. 75 03 73 70
Mobil: 99 40 53 15

Menighetsrådet

LEDER
Anders Hegge
Mobil: 992 85 494

NESTLEDER
Solrun Marie Thomassen

KASSERER
Gerlinde Ida Renate Denecke

REFERENT
Johan Arnt Groven

ANDRE MEDLEMMER
Jorleif Kåre Ekhoff
Alf Einar Sleholm

VARAMEDLEMMER TIL MENIGHETSRÅDET
Kåre Magne Lande
Åse Nordfjellmark
Fredrik Johan Lande
John Andreassen
Hilda Olinda Søla

REPRESENTANTER TIL BRØNNØY KIRKELIGE FELLESRÅD
Anders Hegge
Alf Einar Sleholm

VARAREPRESENTANTER TIL FELLESRÅDET
Jorleif Kåre Ekhoff
Solrun Marie Thomassen