Opptak av nye medlemmer

Aspiranter

Opptak av nye aspiranter skjer annenhvert år ved skolestart.

Musikanter med tidligere erfaring

Vi ønsker gjerne flere medlemmer i hovedkorpset. De som har spilt messing eller trommer tidligere, og har vært gjennom grunnleggende opplæring kan ta kontakt med korpset.