Sausvassdraget

Grunneierlag

En naturperle i Velfjord

Tre lakseførende vassdrag

Sausvatnet

Velkommen til Sausvassdraget

 • Fiskekort

  Fiskekort på SMS

  Nå kan du bruke mobilen for å få kjøpt fiskekort!

  Les mer

 • Laks

  Laks og sjøørret

  Sausvassdraget har tre større lakseførende elvestrekninger; Nepåselva, Fugllielva og Saus/Skogelva. Den sjøørret- førende delen er fra Sjøforsen nederst i vassdraget og opp til Nepåskulpen, en ypperlig fiskeplass!

  Les mer

 • Fiskevann

  Fiskevann

  Sausvassdraget har 4 fiskevann; Sausvatnet, Finnvikvatnet, Markavatnet og Flottvatn. Sausvatnet er 5 km2. og en mil langt. Et flott vatn å fiske i, både etter ørret og laks.

  Les mer

OBS! Restriksjoner på fiske i Sausvassdraget:

Det er pr. i dag ikke lov å fiske i elvene. Laks som tas i vatnene skal slippes ut igjen