Sausvassdraget

Grunneierlag

En naturperle i Velfjord

Tre lakseførende vassdrag

Sausvatnet

Fiskevann i Sausvassdraget

Sausvatn

Sausvatnet

Sausvatnet er 5 km2. og en mil langt. Et flott vatn å fiske i, både etter ørret og laks! En kveldsstund dorgende med sluken etter båten kan gi store opplevelser, og meget brukbar fangst.

Det rike dyrelivet, både elg vandrende langs breddene, og bever som bygger på beverhyttene, kan du med sannsynlighet få se. Å padle med kano nedover vatnet både dag og natterstid er sjelebot, uten sjenerende bebyggelse eller ståk av folkemengder. Grunneierlaget har åpnet for kjøp av garnkort, noe som er et nødvendig fiske for å vedlikeholde den flotte ørretstammen. Stor ørret på fem kilo er blitt fisket.

Finnvikvatn

Finnvikvatnet er det første vatnet laksen og sjø-ørreten må svømme gjennom for å nå videre opp i vassdraget. De mange holmer, grunner, nes og strømdrag gir svært gode muligheter, også fra land, til å kjenne følelsen av skikkelig stor fisk på stanga!

Prøv dupp og flue, eller en langtkastende sildesluk. Mark og dupp er tradisjonelt Velfjord-metoden å ta fisk på, både i elvene og vatnan!

Markavatnet

Markavatnet er et forholdsvis stort vann helt øverst i Sausvassdraget. Laksen når ikke hit. Tidligere var det svært fin ørret her, grunnet folks ivrige kultivering med garn. De senere år har dette dabbet av, og størrelsen er jevnt over ikke noe å skryte av. Med ny kultivering, håper vi dette vil endre seg tilbake.

Flottvatn

Dette vatnet er overvintringsområdet for mye av sjøørreten i vassdraget. Bekken fra vatnet går over i Rørvasselva som renner ut i Nepåshølen. Røyrvasselva er fredet for fiske, slik at sjøørreten som er nådd hit får fred.

Fuglvatnet

Mer info kommer etter hvert.

Rødlivatnan

Mer info kommer etter hvert.

Medvatnet

Mer info kommer etter hvert.

Skogvatnet

Mer info kommer etter hvert.

Lesshølivatnet

Mer info kommer etter hvert.

Krokvatnet

Mer info kommer etter hvert.