Vårmesse - Landbruks og varemesse Landbruksredskaper
Vårmesse - Landbruks og varemesse

Folkets Hus, Sausvatn - 23. april - kl. 11-16

AKTIVITETER

  • Luftgeværskyting
  • Natursti

Flotte premier til barna

MATSALG

Salg av middag samt dessert, kaffe og kaker.

VÅRMESSENS MESTERE

Bedriftkonkurranse
Se lokale bedrifter konkurrere.
Kl. 14.00

Velfjord Bonde og Småbrukarlag og Folkets Hus Velforening
ønsker små og store hjertelig velkommen til Vårmesse!

sponsorer
sponsorer