Folkemusikk fra Velfjord i Nordland

Artikler

Folkemusikk fra Velfjord

Musikkarven fra Velfjord er nedskrevet og bevart

Folkemusikk fra Velfjord

Musikkarven fra Velfjord er nedskrevet og bevart

Musikkarven fra fortiden

Velfjord er vel den kommunen* som stiller i særklasse når det gjelder å bevare musikkarven fra fortiden. Årsaken til det skal være at der kom en lærer, Arne Magerøy, i 1905, som var notekyndig. Han satte da i gang notekurs for interesserte, og av dem var det mange i Velfjord, der mange spilte ett eller flere instrument. Det har vært sagt at flere av kursdeltakerne etter hvert ble flinkere med noter enn læreren. Noen av disse begynte å skrive melodier ned på noter.
( *Velfjord var tidligere egen kommune. )

Slåtter, viser og sanger

Det skal være nedskrevet rundt 200 slåtter i Velfjord. I tillegg til dette kommer viser og sanger, samt låter for Bukkehorn, Lur og kulokker. (På egen side om den berømte Huldreslotten «Jar-førå», kan du lese historien om hvordan låten ble til og høre selve låten framført.) Herlaug Vonheim, (1917 – 2012) tidligere museumsbestyrer fra Hommelstø i Velfjord, beretter fra sin heimbygd:

«Fra gammelt av ble det sagt at velfjordingene var glad i sang og musikk. I en gammel kallsbok har presten skrevet meget rosende ord om sine sognebarns særdeles vakre sang. De gamle fortalte at sangen ble brukt både i sorg og glede. Det ble sunget meget i bryllup, julelag og begravelser – alltid når folk møttes i lag og sammenkomster.

Folkemusikk fra Velfjord i Nordland
Arnulf Strøm, Anette (?), Toralf Strøm og Torvid Bru

Trangen til å lokke fram toner også på andre måter dukket nok tidlig opp. De eldste instrumentene vi vet om, var lur, seljefløyte og bukkehorn. Det er i Velfjord bevart og skrevet opp melodier for lur og bukkehorn.»

At Vonheim har full dekning for det han skriver i slutten av sitt avsnitt, kan man bl.a. se på eksemplene som følger. «Lurlåt», «Bukkehornlåt» og «Kulokk med Gjætertrall» er morsomme eksempler på kommunikasjon mellom gjeterne og buskapen.

(Kilde: «Folkemusikk på Helgeland», av Ola Rabliås. Høgskolen i Nesna)

Viser fra Velfjord

Nedenfor vises noen eksempler:

Aksel Tårn visa

Oppskrevet i Velfjord 1948 av Harald Strøm og Eldor Opsjøn

Folkemusikk - Aksel Tårn

Tauskjerringtrallen

Tauskjerring-trallen er sunget i Velfjord fra tidlig på 1800-tallet. Melodien er et polsdansmotiv. Tekst og tone er skrevet opp av folkeminnesamleren Harald Strøm.

Folkemusikk - Tauskjerringtrallen

«Han som gjorde bane på meg – åtte kji eingong skjorta på seg.
Å, kor vondt eg har i dag. Å, kor vondt eg har i dag.
Tra-la-la-la-lalala-la.» (Ha du haurt så gæli)

Gammalnøe i Hommelstø

En skjemtvise av lærer og klokker Arne Magerøy, ca 1909
(Kilde: Fra fjord til fjell 1996)

Å natte ha der frossi en tomtjukk is over heile Hommelstø, hei
Då ho Julie kom ut og sku stelle sin gris, ho sa: Da va gamalnøe, hei.

E’ sku hatt flikka ein gamal sko, så gjekk e’ åt Hommelstø’n, hei;
men han Jon sa: E ha ittj tia no. Der va da og gamalnøe, hei

E sku ha hatt veksla ei krona sund, så gjekk e’ åt Hommelstø’n, hei
Han Peder Fredrikså sa, han trudd kji han kunn. Der va da og gamalnøe, hei.

E sku ha hatt me ei halv vekt mjøl, – e for heile Hommelstø, hei;
Men han ha kji eingång han Johansen sjøl, og da va no gamalnøe, hei

E’ sku ha hatt me ei overskjorta sydd, så gjekk e åt Hommelstø’n, hei;
men ho Helmine tvia og spøtta og snytt, og da va no gamalnøe, hei.

Så skull e’ ha hatt me ei hæveltång, så gjekk e åt Hommelstø’n, hei.
Han Peder Akset sa: E’ ha haft eingång – og da va no gamalnøe, hei.

Så skull e’ ha hatt me et bankartre, så gjekk e’ åt Hommelstø’n, hei.
Ho Ragnel sa: Du ska læt han Hans ha fre- og da va no gamalnøe, hei.

Så sku e’ ha hatt et par gamal kyr, så gjekk e’ åt Hommelstø’n, hei.
Han Iver han svor dem va alt før dyr, og da va no gamalnøe, hei.

Så gjekk e me åt han Mårten på Li, der vestafør Hommelstøe, hei.
Han sa at vi levi i ei sørgele ti, å sjå all gamalnøe, hei.

Så tenkt e’ så vesst, e’ sku telefoner hos han Sigvart i Hommelstø’n, hei;
men han sa at linå va opptek her- over alt va da gamalnøe, hei.

Attgløyma

Folkemusikk - Attgloyma

Noteeksempler

Alle noteeksemplene nedenfor er nedtegnet av Harald Strøm fra Velfjord

Lur – låt

«Gjætarguten og gjætarjenta gjætte på kvar sitt fjell som det var ein djup dal imellom. Dei hadde eit barn saman, men heldt det løynd, og jenta hadde barnet med seg på fjellet der ho gjætte. Om dagane bles jenta og guten på lur til kvarandre slik:»

Folkemusikk - lur

Bukkehorn- låt

Denne ble framført i NRK, fra Tromsø under «Nord-norsk folkemusikk,» 27/9 1953. (Sunget av Josefine Hartviksen).

Folkemusikk - bukkehorn

Kulokk med gjetertrall

Kulokken var vanlig på gårdene Strøm, Bru, Dønnesli, Oppsjøen og Graven. Denne ble sendt i NRK over Tromsø i programmet «Nord-norsk Folketoner», 5. juni 1949.

Folkemusikk - kulokk

Del innlegg: