Kalender

Webkamera

Søk

Historien om Persplassen

Artikler

Historien om Persplassen

Spisestedet i Hommelstø sentrum

Historien om Persplassen

Spisestedet i Hommelstø sentrum

Persplassen i Hommelstø

Av Børge Rugås, juni 2021

Persplassen, eller daværende Rugåselv – har vært et lite småbruk på ca. 9 daa. Plassen ble oppbygd i 1926, med et lite våningshus, en jordkjeller, ei smie og en fjøs med plass nok til tre kyr, noen få sauer, en vær og en hest.

Våningshuset ble påbygd noen år senere til verksted for produksjon av husgeråd og trestamper. Denne produksjonen, pluss at det ble solgt melk fra brukets tre kyr, var næringsgrunnlaget for bruket. Gårdsdriften opphørte i 1947.

Det ble ny bosetting på Rugåselv igjen først på 50-tallet, til midt på 70-tallet. Den siste som bodde der var en sjømann og spellmann som het Per. Derav navnet Persplassen.

Persplassen som kulturkafe

Persplassen - restaurering
Fra restaureringsarbeidet
Persplassen som kulturkafe
Persplassen kulturkafe
Aud Rugås åpnet kulturkafe
Aud Rugås på Persplassen

Kafedrift

I 1995, etter omfattende restaurering, åpnet Aud Rugås Persplassen Kulturkafe. Etter videre restaurering og påbygging i 1998 ble det helårsdrift og i tillegg var det i en tid et verksted for gullsmed/sølvsmed, samt et lite atelier og utstilling og salg av lokalt laget husflid og brukskunst.

Utleie og salg

Etter hvert ble Persplassen leid ut til flere drivere før det ble solgt til Arild Lien. I 2005 ble det igjen solgt og overtatt av Aage Oxholm. Bygget ble videre restaurert og både kjøkken og veranda ble utvidet. Med omregulering av området sørget kommunen for parkeringsplassen utenfor.

Persplassen i 2021

I de senere år har det islandske paret Kristjan Eliasson og Sesselja Jonsdottir stått for driften av både Persplassen og Grill 76. Med på laget har de den franske kokken Olivier Rosseou, som også har bosatt seg i Velfjord.

Persplassen framstår i dag ikke bare som et godt samlingspunkt for lokalbefolkningen, men de kan også skilte med en kvalitet på menyen som et lite tettsted har all grunn til å være stolt av.

Se også:
Persplassen – et unikt tilbud i Velfjord
Spisesteder i Velfjord

Del innlegg: