Lag og foreninger

Samlet oversikt

Mangler ditt lag / forening her?
Ta kontakt!

Brønnøy bestandsplanområde

Jobber med og organiserer elgforvaltning i Brønnøy. Utarbeider 4-årige driftsplaner.

Kontakt

Tore Foss

Folkets Hus velforening

Folkets Hus Velforening ønsker å drifte et samlingspunkt for Sausvatn og er tilrettelegger, arrangør og medarrangør for ulike typer arrangementer som f.eks. 17. mai-feiringer, juletrefester, ulike typer kurs og turløpet Aungrenda Rundt

Kontakt

Trine Nepås

Gangarlaget

Gangarlaget har turer hver uke i «gangarsesongen» og har gjerne med en kjentmann som forteller om de stedene vi besøker. Vil du å være med, og samtidig se og lære litt om bygda, ta kontakt. Vi ønsker alle nye «gangere» velkommen, unge som gamle, feriefolk og hyttefolk.

Kontakt

Lisbeth Dyrnes

Hilstad Idrettslag

Hilstad Idrettslag ble grunnlagt i 1925 og har en rekke idrettsaktiviteter å tilby. I tillegg til idrettskole har de fått realisert en kunstgressbane og et flott skianlegg i Klokkaråsen, med brettbakke, heis, lysløyper og klubbhus.

Kontakt

Geir Lien

Hilstad skolekorps

Hilstad Skolekorps er et generasjonskorps med både unge og voksne, og har du spilt i korps tidligere er det bare å ta kontakt. Aspiranter tas opp ved ved oppstarten av hvert skoleår. I tillegg til tradisjonell 17. mai-feiring arrangerer vi ulike konserter og tar også imot oppdrag.

Kontakt

Nina Dypaune

Hommelstø båtforening

Hommelstø Båtforening driver småbåthavn og gjestebrygge i Hommelstø. Havnen er lun og stille nesten uansett vær. Gjestebrygge med tilgang på både strøm og vann. Like i nærheten finner du både butikk og bensinstasjon.

Kontakt

Eivind Hansen

Hommelstø vel

Jobber for et aktivt bygdeliv for Hommelstø og omegn. Nye medlemmer ønskes velkommen.

Kontakt

Erik Magne Sørhegge

Nevernes båtlag

Salg / utleie av båtplass på Nevernes.
(Foto: Kjetil Groven)

Kontakt

Kurt Klausmark

Nevernes småbåtforening

Utleie av båtplass sommer og vinter. Muligheter for tilkobling av strøm og vann.
(Foto: Kjetil Groven)

Kontakt

Jørn Ivar Paulsen

Nevernes vel

Lag som jobber med fokus på velferd på Nevernes

Kontakt

Kurt Klausmark

Nordstrømmen og Velfjord trekkspillklubb

Trekkspillklubb fra Brønnøy og Sømna. Vi arrangerer Skjærgårdstreff på vårparten og Spellmannstreff på høsten og deltar på DM og NM i trekkspill. Øvinger i Velfjord og Sømna.

Kontakt

Rolf Ivar Logan

Sausvassdraget grunneierlag

Sausvassdraget Grunneierlag er en sammenslutning av ca. 50 grunneiere som ønsker å forvalte vassdraget. Vassdraget er varig vernet for kraftutbygging, og fremstår som en naturperle i lavlandsdelen av Velfjord! Salg av fiskekort.

Kontakt

Christer Saus

Sæterlandet velforening

Info

Kontakt

Magnar Bakksjø

Vassbygda jeger og fiskeforening

Hytteutleie (Kalbekkhøgda), båtutleie og fiskekort. Området foreningen disponerer ligger mellom Brønnøy- og Bindal kommune, og omfatter Strauman, Storvatnet og Fjellvatnet. I tillegg er det en del småvatn.

Kontakt

Bengt Hansen

Velfjord blandakor

Er et blandakor med a capella sang samt prosjekter med band, korps og trekkspillklubb. Koret har ukentlige øvelser og er aktiv i forbindelse med egne arrangementer og i samarbeid med andre. Nye medlemmer ønskes velkommen, det stilles ingen krav til musikalsk  bakgrunn.

Kontakt

Trygve Harald Nøstvik

Velfjord bonde og småbrukarlag

Velfjord bonde og småbrukarlag har ca. 30 medlemmer fra Velfjord, Brønnøy og Sømna. Laget er tilsluttet Norges  bonde og småbrukarlag, og jobber for rammebetingelser i jordbruket.

Kontakt

Tore Foss

Velfjorddagene

Velfjorddagene blir arrangert hvert år i siste del av juli og varer i 9 dager. I løpet av Velfjorddagene arrangeres en rekke ulike arrangementer som utstillinger, guidede turer, turløp, konserter, revy og dans.

Kontakt

Vegard Fjelldalselv

Velfjord historielag

Velfjord Historielag ble stiftet i 1939 og eier i dag samlingene på Strøm med 13 hus, gårdstunet på Lillehegge.  Samlingen omfatter 10600 registrerte gjenstander. Samt 300 hyllemeter med historiske arkiver. Velfjord Historielag gir ut årboka «Fra fjord til fjell» som kan kjøpes på hjemmesiden. 

Kontakt

Thomas Eliassen

Velfjord Husflidslag

Husflidslaget har eget rom på Gimle og møtes en gang i uka til hyggelig sosialt samvær. Alle er velkommen også ikke-medlemmer. Veving, sying og plantefarging med ull. Samt lefsekurs og lestekurs. Sammen med museet arrangeres barneverksted og juleverksted. 

Kontakt

Beate Almås

Velfjordrevyen

Velfjordrevyen er en kulturinstitusjon i Velfjord og har holdt det gående siden 1987. Mange priser fra både Norsk og Nord-Norsk revyfestival. Velfjordrevyen har lagt ned et utall dugnadstimer i arbeidet med å få reist nye Gimle, og deretter samle inn penger til en profesjonell scene med lyd- og lysutstyr.

Kontakt

Alvar Hansen

Velfjord sauavlslag

Lag til støtte for sauavlsnæringen i Velfjord. Diverse arrangementer

Kontakt

Anne Maren Govasli

Velfjordtunet

Velfjordtunet administrerer 20 boenheter sentralt i Hommelstø, til utleie for alle.

Kontakt

Bjørnar Dypaune

Velfjord ungdomslag

Velfjord Ungdomslag er ei ideell forening som arbeider for at barn og unge skal kunne komme seg ut i naturen uten store kostnader. Utleie av Engavasshytta. Foreningen ble etablert 1924.

Kontakt

Jan Richard Nøstvik

U.L. Samhold

Info

Kontakt

Torbjørn Fredlund

U.L. Viljen

Info

Kontakt

Linda Nepås

Øvre Velfjord skytterlag

Øvre Velfjord Skytterlag har ca. 130 medlemmer. Skytebanen har 5 skiver på 100 m og 10 skiver på 200 m, alle elektroniske, av typen KME. Skytterhuset inneholder kjøkken, kontor og oppholdsrom, til sammen ca. 95 kvm. På huset kjøres visning av skivene når vi arrangerer stevner.

Kontakt

Thorfinn Govassli