Kalender

Webkamera

Søk

Velfjord Samvirkelag 1948

Artikler

Velfjord Samvirkelag

Litt historikk

Velfjord Samvirkelag

Litt historikk

Velfjord Samvirkelag – litt historikk

I 1938 møttes noen ildsjeler og startet arbeidet med det som etter hvert skulle bli Velfjord Samvirkelag. Dette «pilotprosjektet» ble drevet mye på idealistisk grunnlag, og da krigen kom med streng rasjonering og knapphet på varer, ble butikken stengt i 1941. Det skulle gå ytterligere 5 år før Samvirkelaget var en realitet. Etter litt fram og tilbake med lokaliteter åpnet Velfjord Samvirkelag dørene 16. desember 1946.

Helt fram til 2004 kunne Velfjordingene handle varer i dette bygget. I 2004 het butikken Coop Marked og flyttet til nye lokaler i Velfjordsenteret. I 2021 ble det Coop Prix, også i Velfjordsenteret.

Velfjord samvirkelag 1948
På trappa til Samvirkelaget ca. 1948.
Fra venstre: Gunnar Flatmo, Kristian Flatmo, Beate Flatmo, Astrid Bjerkhaug, Kåre Flatmo Margit Dalen(?), Signhild Rødli, Bodil Nilsen Bak: Marie Flatmo, Ane Aanes

(Foto utlånt av Astrid Dypaune)

Brutto omsetning:
1947: kr. 233.500,-
1951: kr. 395.000,-

Netto omsetning
2005: kr. 13.408.654,-
2008: kr. 16.621.287,-

Mer historikk om Velfjord Samvirkelag er samlet i boken «Fra fjord til fjell» (1997). Boken kan bestilles hos Velfjord Historielag

.

Del innlegg: